โครงการประกวดภาพถ่ายบัวในพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี

ความเป็นมาหรือหลักการและเหตุผล
พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีพระราชดำริกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเมื่อปี พ.ศ. 2542 เพราะปทุมธานี แปลว่า เมืองบัว แต่ปัจจุบันหาดูบัวได้ยาก ควรจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพันธุ์บัวและศึกษาวิจัยใช้ประโยชน์ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงขอสนองพระราชดำริดังกล่าว และจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อรวบรวมสายพันธุ์บัว ศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากบัว พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดปทุมธานีที่ว่า “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม” การจัด โครงการประกวดภาพถ่ายบัวในพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถือเป็นการเผยแพร่ ให้ความรู้แก่คนที่สนใจ ให้มีความรู้เกี่ยวกับบัวสายพันธุ์ต่างๆ และได้รู้จัพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่แพร่หลายขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคลากร มทร.ธัญบุรี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินงาน

 • เปิดรับผลงานภาพถ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2554
รางวัลการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศที่ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท โล่ห์รางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัลๆละ 1,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
หลักเกณฑ์และกติกาในการส่งภาพเข้าประกวด
 1. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งประกวดได้คนละไม่เกิน 4 ภาพ
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัลที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล และต้องเป็นภาพบัวที่ถ่ายจากพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรีเท่านั้น
 3. ผู็ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวดและภาพที่ส่งมานั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 4. ภาพถ่ายสามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้ เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพสี ขนาด 12 x 18 นิ้ว ติดภาพลงบนการ์ดแข็งสีขาว ขนาด 16 x 22 นิ้ว พร้อมส่งไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG ที่มีคุณสมบัติกำหนดคุณภาพที่ Maximum Quality ไม่ต่ำกว่า 300 dpi และไม่เกิน 400 dpi โดยบันทึกลงแผ่นซีดี
 6. ด้านหลังการ์ดแข็งสีขาวกรุณาระบุข้อมูล : ชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ถ่ายภาพ ลำดับภาพ และชื่อภาพให้ครบสมบูรณ์
 7. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดทุกภาพ พิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แ่ก่เจ้าของภาพและขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่นซีดีและภาพถ่ายคืน
 8. การประกวดทุกประเภทคณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุธรณ์ใดๆ และคณะกรรมการตัดสินไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด
 9. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลในแต่ละประเภท
วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 1. ส่งด้วยตนเองที่ พิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี ในวันและเวลาราชการ
 2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยลงเล็บที่มุมซองว่า “โครงการประกวดภาพถ่ายบัวในพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี” และส่งมาที่ พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
หมายเหตุ หากส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกอบรมและบริการวิชาการ โทร.0-2549-4079, 0-2549-3085
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s