ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลและแสดงผลงานโครงการรังสรรค์เซรามิกสไตล์บัว วันที่ 3,4 และ10 กันยายน 2554

คลิ๊กที่รูปเพื่อชมภาพบรรยากาศการมอบรางวัลและแสดงผลงานโครงการรังสรรค์เซรามิกสไตล์บัว

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ภาพบรรยากาศอบรมวาดภาพสีน้ำ ขั้นสูง รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2554

คลิ๊กที่รูปเพื่อรับชมภาพบรรยากาศอบรมวาดภาพสีน้ำขั้นสูง รุ่นที่ 2

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมถ่ายภาพบุคคลในสวนบัว

คลิ๊กที่รูปเพื่อชมภาพบรรยากาศโครงการอบรมถ่ายภาพบุคคลในสวนบัว

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ภาพบรรยากาศโครงการรังสรรค์เซรามิกสไตล์บัว วันที่ 3,4 และ10 กันยายน 2554

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพบรรยากาศโครงการรังสรรค์เซรามิกสไตล์บัว

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ภาพบรรยากาศกิจกรรม ประกวดตำรับอาหารหวานจากบัว เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพบรรยากาศกิจกรรม ประกวดตำรับอาหารหวานจากบัว

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ภาพบรรยากาศอบรมการวาดภาพสีน้ำ เบื้องต้น รุ่นที่ 1 วันที่ 11 ก.ย. 2554

คลิ๊กที่รูปเพื่อชมภาพบรรยากาศอบรมการวาดภาพสีน้ำ เบื้องต้น รุ่นที่ 1

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น